Volgens een traditie van vele jaren wordt op de laatste zaterdag van oktober het Huttontoernooi gespeeld. Dit is een toernooi waarbij teams van de regionale bonden tegen elkaar spelen volgens de indeling van Hutton. Dit betekent dat iedere speler van het team tegen iemand van een andere bond speelt en dus niet, wat de meesten denken, dat een team, als een lange rij spelers, tegen een heel team van een andere bond speelt.Het samenstellen van het team, dat moet bestaan uit 10 A/B-spelers, 6 C-spelers en 4 D-spelers, ging dit jaar vrij makkelijk. Gelukkig vonden de meeste uitgenodigde spelers het leuk om mee te doen en was er slechts een enkele afzegging. De organiserende bond dit jaar was de RSB. Rotterdam dus, lekker dichtbij. Rond half elf stonden we op het station en na een voorspoedige reis kwamen we mooi op tijd bij de speelzaal aan. Het was even zoeken waar iedereen moest spelen en aan welk bord, maar ook dat lukte. Het team zag er als volgt uit: Niels, Arjen, Nick, Giel, Lisa, Leonore, Thijs, Guido, Daan, Friso, Harry, Vincent, Arres, Tim, Jos, Eva, Marco, Midas, Nancy en Myrre. Als begeleiders waren mee Pieter Ratsma en ondergetekende.
Na een half uur gespeeld te hebben voelde Arres  (op bord 13….) zich acuut niet lekker worden. Hij moest eerst over- en even later opgeven. Na een telefoontje naar het thuisfront werd Arres opgehaald. Gelukkig was Martijn Otten in allerijl bereid gevonden om in te vallen, zodat die meekon komen met de ouders van Arres.
Er werden 2 rondes gespeeld met ieder een uur op de klok. Na deze 40 partijen (per team) werden de scores opgeteld. Ooit schijnt de LSB wel eens eerste te zijn geweest, de laatste jaren echter eindigden we op of rond de laatste plaats…. Dit jaar werden we, met 14½ punt, negende. Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat er twee bonden niet meededen (FSB en ZSB) en dat de NOSBO geen C-groep had.  Maarrr….. de stemming was prima en de score van de eerste ronde werd in de tweede ronde bijna verdubbeld! Voor de geïnteresseerden volgt hieronder een score-overzichtje:                

               ronde 1  ronde 2                         ronde 1  ronde 2

1. Niels         0           0              11. Harry        ½          0
2. Arjen        0           0              12. Vincent     1           1
3. Nick          0           1              13. Arres        0           1   Martijn
4. Giel           0           0              14. Tim          1           1
5. Lisa          1           ½              15. Jos          0           1
6. Leonore     0           0              16. Eva          0           ½
7. Thijs         0           0              17. Marco       ½          ½
8. Guido        0           ½             18. Midas        0           0
9. Daan         1           1              19. Nancy       0           0
10. Friso        0           0              20. Myrre       ½          1 

Overzicht van de eindstand: 

1.    NHSB      27
2.    OSBO     25
3.    SBO       22
4/5. RSB        21,5
4/5. SGS        21,5
6.    NBSB      21
7/8. HSB        19,5
7/8. SGA        19,5
9.    LeiSB      14,5
10.   NOSBO   12
11.   LiSB       10,5               

Na een vlotte terugreis volgde het traditionele etentje in pizzeria Donatello’s. Dankzij Guido werd er meteen een kortingskaart in de wacht gesleept, wat een aanzienlijke besparing opleverde. Spelers, bedankt voor jullie inzet en gezelligheid!

Volgend jaar wordt het Huttontoernooi door de NBSB georganiseerd in een iets andere opzet: er worden meerdere (waarschijnlijk 4) rapidpartijen gespeeld en ieder team dient te bestaan uit 5x4 spelers (A-B-C-D-E-categorie). We gaan toch weer meedoen?! 

Carla Hortensius

 Image