De volgende teams zijn inmiddels aangemeld:

Bond Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E
SBO X X X X X
OSBO X X X X X
SGA X X X X X
NHSB X X X X X
LeiSB X X X X X
HSB X X X X X
RSB X X X X X
ZSB X X X X X
NBSB - X X X X
LiSB - X - X -
LeiSB 2 -   X   X
Totaal 8 10 10 10 10